در حال بارگذاری ...
 • سندیکای بیمه گران حامی اصلی انجمن های بیمه ای خواهد بود

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران برحمایت این سندیکا از انجمن های بیمه ای تاکید کرد و خاطرنشان ساخت سندیکا خانه اعضای این تشکلها خواهد بود.

  دکتر سید محمد کریمی روز دوشنبه در نخستین جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن های صنفی نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت و  همچنین اکچوئرهای رسمی با هدف مشارکت بیش از گذشته این گروه دست اندرکاران صنعت بیمه در همایش بین المللی بیمه و توسعه، بر ارتباط نزدیک بین سندیکا و انجمن های بیمه ای تاکید کرد و از ایشان خواست سندیکا را خانه خود بدانند.
  وی با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت های صنفی و واگذاری برخی امور حاکمیتی با توجه به تکالیف مندرج در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ادامه داد: با توجه به احتمال واگذاری برگزاری امتحانات کارگزاران و ارزیابان خسارت از سوی بیمه مرکزی به سندیکای بیمه گران ایران، به دنبال ارتقای سطح دانش این دسته از دست اندرکاران صنعت بیمه هستیم.
  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تاکید بر اینکه همواره از حامیان اصلی ارزیابان خسارت و انجمن های بیمه ای بوده است، تاکید داشت این رویه را در سندیکا ادامه خواهد داد.
  دکتر کریمی در ادامه این نشست به برگزاری همایش بیمه و توسعه در 12 و 13 آذرماه اشاره کرد و از انجمن های مختلف صنعت بیمه در سطوح مختلف از جمله کارگزاران، اکچوئرها، ارزیابان خسارت و اکچوئرها خواست در این همایش و بخصوص در پنل های تخصصی آن حضور پر رنگی داشته باشند.
  وی از نمایندگان حاضر در جلسه خواست که نظرات خود را در زمینه های مختلف برگزاری پنل ها ارایه دهند.

   
  مطالب مرتبط

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

  دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکا است که توسط شورای عمومی برای دو سال انتخاب می شود و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض می گردد، انجام می دهد. ...

  |

  نظرات کاربران