در حال بارگذاری ...
 • تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سندیکا

  جلسه شورای عمومی سندیکا با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و مقرر شد انتخابات هیئت رئیسه در جلسه آتی شورای عمومی سندیکا برگزار شود.

  دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در نخستین حضور خود در شورای عمومی سندیکا، گزارشی از وضعیت صنعت بیمه کشور و جایگاه آن در سطح جهان، روند اجرایی امور در سندیکا، نحوه ادامه همکاری با شرکت خودرو سازسایپا و فرآیند پیشنهادی برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سندیکا ارائه داشت.
  در ادامه طی بحث و تبادل نظر صورت گرفته میان اعضای شورای عمومی در خصوص اجرای مفاد اساسنامه جدید سندیکا مقرر شد، انتخابات هیئت رئیسه در جلسه آتی شورای عمومی سندیکا مورخ 29 مهر 98 برگزار شود.
  گفتنی است"هیئت رئیسه" از ارکان سندیکای بیمه گران ایران محسوب می شود که در اساسنامه جدید این نهاد صنفی دیده شده است.

   
  مطالب مرتبط

  دکتر امیر باقری معاون وزیر اقتصاد:

سندیکای بیمه ساختاری قوی دارد و می تواند پیشنهادات خوبی برای پیشرفت صنعت بیمه کشور داشته باشد
  دکتر امیر باقری معاون وزیر اقتصاد:

  سندیکای بیمه ساختاری قوی دارد و می تواند پیشنهادات خوبی برای پیشرفت صنعت بیمه کشور داشته باشد

  دکتر امیر باقری:وجود کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی متشکل از مدیران و کارشناسان فنی  شرکتهای بیمه نشان می دهد سندیکای بیمه ساختاری قوی دارد و می تواند پیشنهادات خوبی برای پیشرفت صنعت بیمه داشته باشد.

  |

  نظرات کاربران