در حال بارگذاری ...
 • دکتر سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد

  دکتر سید محمد کریمی با اکثریت آرای اعضای شورای عمومی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد.

  انتخابات دبیر کلی سندیکا صبح روز دوشنبه 25 شهریورماه 1398 با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از 32 رای ماخوذه، دکتر سید محمدکریمی با 19 رای دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد.

   
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران