در حال بارگذاری ...
  • تصویب اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران

    اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران در جلسه امروز شورای عالی بیمه به تصویب رسید.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در جلسه امروز(چهارشنبه دوم مردادماه ۱۳۹۸) شورای عالی بیمه، اعضای این شورا مواد باقی مانده از جلسه فوق العاده گذشته درباره اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران را بررسی و به تصویب رساندند.

    اساسنامه قبلی این سندیکا در سال ۱۳۸۳ در چهار فصل و ۲۶ ماده به تصویب شورای عالی بیمه رسیده بود.
    نظرات کاربران