در حال بارگذاری ...
 • تصمیم شورای عمومی سندیکای بیمه گران درباره زمان انتخاب دبیرکل

  شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با موافقت اکثریت اعضا زمان برگزاری انتخاب دبیرکل را مشخص کرد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران مقرر شد که انتخاب دبیرکل در اولین جلسه شورای عمومی بعد از تصویب اساسنامه جدید در شورای عالی بیمه انجام شود، منوط به آنکه تصویب اساسنامه جدید از سه ماه تجاوز نکند.

   
  مطالب مرتبط

  وزیر اقتصاد در سندیکا

  وزیر اقتصاد در سندیکا

  جلسه شورای عمومی سندیکا با حضور دکتر دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی تشکیل شد.

  |

  نظرات کاربران