در حال بارگذاری ...
  • زاهدنیا رییس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران شد

    محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران به عنوان رییس شورای معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در اولین جلسه شورای معاونان فنی در سال جدید، پیشنهادات اعضای این شورا برای تدوین برنامه سال 98 ارایه شد.

    در این نشست اعضای شورای معاونان فنی به ارایه نظرات خود پرداختند و تدوام همکاری های موجود در توافقات سندیکایی، تداوم همکاری های کنسرسیومی، تداوم روند اجرایی نرخ حق بیمه درمان، تشکیل کنسرسیومی برای حوادث طبیعی، ریسک عاقلانه و جسارت در کار، انظباط و همکاری بین اعضای سندیکا و راه اندازی سامانه اعتبار سنجی مشتریان، استانداردسازی در حوزه IT، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها، همکاری شرکت ها برای حضور در بازارهای منطقه ای، ریسک های پوششی بیمه های زندگی از جمله بخش مستمری، خلق محصولات نوین، حل و فصل موضوع متناظر با خودروهای گرانقیمت و مدیریت ریسک، بیمه مسافرتی و کاهش کارمزد بیمه های مسئولیت از جمله موارد و موضوعات پیشنهادی برای قرار گرفتن در دستور کار سال جاری از سوی اعضای شورای معاونان فنی بود.
    نظرات کاربران