در حال بارگذاری ...

قدردانی دبیرکل سندیکا از فعالیت های تجارت نو در حادثه سیل اخیر

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در دیدار از شرکت بیمه تجارت نو با مدیرعامل این شرکت گفت وگو کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در دیدار از شرکت بیمه تجارت نو با مدیرعامل این شرکت گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، سیدمحمد علیپور پیش از ظهر روز یکشنبه با حضور در شرکت بیمه تجارت نو با نیما نوراللهی دیدار و درباره مسایل مختلف صنعت بیمه از جمله سیل اخیر و اقدامات انجام شده توسط این شرکت به بحث و گفت وگو پرداخت.
در این دیدار نور اللهی به تشریح فعالیت های تجارت نو درقبال بیمه گذاران خود پرداخت و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران نیز از اقدامات صورت گرفته توسط این بیمه در سیل اخیر، حمایت و قدردانی داشت.