در حال بارگذاری ...
 • عضو جدید در خانه بیمه گران

  موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد  قشم به عضویت سندیکای بیمه گران ایران درآمد.

  حسن دهگاهی معاون سندیکای بیمه گران ایران با اعلام این خبر گفت: بر اساس ماده 75 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و ماده ۲ اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران موسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند عضو سندیکا شناخته می شوند و شرکتهای بیمه ثبت شده در مناطق آزاد می توانند در صورت تمایل عضو سندیکا باشند.
  وی افزود: موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم در آذرماه گذشته با ارسال درخواستی به سندیکای بیمه گران ایران  تمایل خود را جهت عضویت اعلام داشت و پس از طی مراحل قانونی هم اکنون عضو رسمی این سندیکا محسوب می شود.
  دهگاهی خاطرنشان ساخت:حضور این موسسه را در سندیکا گرامی می داریم و  بدین ترتیب آقای بهزاد روشنی مدیرعامل متحد قشم در جلسه آتی شورای عمومی حضور خواهد داشت.
  معاون سندیکا اذعان داشت: سندیکای بیمه گران ایران همچون گذشته خانه  تمامی بیمه گران فعال در کشور است. همچنین این سندیکا همچون گذشته آماده همکاری و تعامل با تمامی انجمن های صنفی و حمایت و توسعه فعالیت های آنها در صنعت بیمه می باشد.

   
  نظرات کاربران