در حال بارگذاری ...
 • انتخاب بختیاری و شیرکانی بعنوان رئیس و عضو کمیسیون مالی سندیکا

  مدیرعامل بیمه رازی بعنوان رئیس کمیسیون ماالی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با رای اعضای شورای عمومی ،  سید مجید بختیاری  بعنوان رئیس کمیسیون مالی و امین شیرکانی بعنوان عضو کمیسیون مالی  سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.
  در حال حاضر سه کمیسیون با عنوان راهبردی، فنی و مالی در سندیکا فعالیت دارد که بر اساس اساسنامه،  این کمیسیون ها به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای تشکیل شده اند و تعدادی از مدیران عامل شرکتهای بیمه و کارشناسان منتخب، با نظر و رای شورای عمومی در آن عضو می باشند.

  سیدرسول تاجدار، علی اکبر اکرامی، سیدمجید بختیاری، مجید بنویدی، عبدالمجید رافع، امین شیرکانی و عمران صلاحی نژاد هم اکنون در کمیسیون مالی سندیکا عضو هستند.

  پیش از این عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل سابق بیمه کارآفرین ریاست این کمیسیون را برعهده داشت.
  نظرات کاربران