در حال بارگذاری ...

تاکید شورای عمومی سندیکای بیمه گران بر تسریع در پرداخت خسارت های سیل استان های شمالی

هماهنگی شرکتهای بیمه و خدمت رسانی سریع به بیمه گذاران آسیب دیده سیل اخیر در استان های شمالی مورد تاکید اعضای شورای عمومی سندیکا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در جلسه شورای عمومی موضوع سیل اخیر در استانهای شمالی کشور و راهکارهای تسریع در ایفای تعهدات شرکت های بیمه بررسی شد و خدمت رسانی به هنگام به بیمه گذاران آسیب دیده مورد تاکید مدیران عامل شرکت های بیمه ای قرار گرفت. طی این جلسه  مقرر شد شرکت های بیمه در استان های گیلان و مازندران به فوریت در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورند.
گفتنی است علاوه بر بیمه نامه هایی که پوشش سیل دارد، مرهونات وامهای پرداختی بانکها در مناطق شهری و روستایی می توانند درصورت دیدن خسارت از مزایای بیمه استفاده کنند.
همچنین در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بر هماهنگی شرکتهای بیمه در مناطق مذکور تاکید شد.