در حال بارگذاری ...
 • درباره سندیکای بیمه گران ایران

  تاریخ تاسیس سندیکای بیمه‌گران ایران به سال 1316 برمیگردد. طبق ماده (9)  مصوبه هیات وزراء مورخ 26 مهرماه 1316 موسسات خارجه که در ایران کار می کنند باید عضویت سندیکای بیمه گران ایران را قبول نمایند.نظامنامه تشکیل این سندیکا به تصویب وزارت تجارت خواهد رسید. با تاسیس شرکتهای بیمه ایرانی در دهه 1330، نیاز  به سندیکا بیشتر احساس شد و به همین دلیل در سال 1340 بیمه گران دور هم جمع شدند و برای فعالیت بیشتر سندیکا مذاکراتی انجام دادند. لذا با توجه به قسمت آخر ماده نهم تصویب نامه هیأت وزراء، اساسنامه سندیکا در سال 1342 تهیه و به تصویب وزارت اقتصاد وقت رسید، در ماده اول این اساسنامه آمده بود: "بمنظور حفظ و حمایت منافع حقه شرکتهای بیمه کشور و ایجاد همکاری و هماهنگی و توسعه و تعمیم بیمه در ایران سندیکای بیمه گران ایران به مدت نامحدود تشکیل میشود."

  سرانجام این سندیکا پس از سالها تلاش با اجتماع مدیران 11 شرکت بیمه فعال در کشور در تاریخ 11 اسفندماه 1344 تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

  با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که در جلسه 30 خرداد 1350 به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسیده، نظارت بر امور شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی محول شد که ماده 75 این قانون به موضوع فعالیت سندیکای بیمه گران ایران می پردازد.  آخرین اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران مشتمل بر (28) ماده و (13) تبصره توسط شورایعالی بیمه در سال 1398 تصویب و این اساسنامه جایگزین مصوبه 1383 شورایعالی بیمه شد. به‌موجب این اساسنامه، سندیکای بیمه‌گران ایران تشکل صنفی، حرفه ای و غیرانتفاعی است و  تمامی مؤسسات بیمه بازرگانی که در ایران فعالیت می‌ کنند، عضو سندیکا شناخته می‌شوند و صندوق تامین خسارتهای بدنی می تواند با تصویب مجمع عمومی خود، عضو سندیکا شود.

   

   سندیکا دارای اهداف زیر است:

  1) صیانت از حقوق و منافع قانونی، حرفه¬ای و صنفی اعضاء سندیکا در سازمانها و مراجع ذیربط؛ 

  2) کوشش برای توسعه اخلاق حرفه ای و توسعه همکاری بین اعضاء؛

  3) کوشش در جهت نهادینه کردن اخلاق و رفتار حرفه ای در صنعت بیمه؛

  4) کوشش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه در کشور؛ 

  5) کمک به بهبود مقررات و محیط کسب و کار صنعت بیمه؛ 

  6) کمک به ارتقای دانش فنی و مدیریتی کارشناسان و مدیران موسسات بیمه؛

  7) رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضاء؛

  8) کمک به توسعه همکاری های بین المللی صنعت بیمه با موسسات مرتبط خارجی.

   

  همچنین سندیکا برای نیل به اهداف خود وظایف و اختیارات زیر را به عهده دارد:

  1- بررسی و اظهار نظر درباره موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه؛

  2- ایجاد هماهنگی و همکاری بین مؤسسات بیمه با سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛

  3- تعیین میزان حق عضویت اعضاء؛

  4- اظهار نظر درباره مسایل مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا که از طرف هریک از اعضاء، بیمه مرکزی و سایر مراجع به سندیکا ارجاع شود؛

  5- کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه؛

  6- برگزاری همایش¬ها، نمایشگاه¬های تخصصی و برنامه‌های آموزشی مورد نیاز در امور بیمه‌های بازرگانی و حضور در کنفرانس‌ها، مجامع و سمینارهای داخلی و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

  7- کمک به ساماندهی نظام آماری صنعت بیمه و تجزیه و تحلیل آن؛

  8- انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه ای؛ 

  9- پیشنهاد تدوین یا اصلاح آئین‌نامه‌های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی؛

  10- انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می‌باشد؛

  11- ایجاد تشکیلات اداری و فنی لازم برای اجرای وظایف و اختیارات سندیکا؛

  12- رسیدگی به اختلاف بین اعضاء و انجام داوری بین آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

  13-   برگزاری آزمون‌های حرفه ای مرتبط با صنعت بیمه از قبیل آزمون‌های نمایندگی و ارزیابی خسارت با رعایت مقررات مربوط به اخذ مجوزهای لازم؛

  14- کمک به اعمال نظارت حرفه ای بر فعالیت های بخش های مختلف صنعت بیمه در مواردی که بیمه مرکزی به سندیکا محول می کند؛

  15- ارتباط و تعامل با سایر تشکل ها، مجامع، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و اتاق‌های بازرگانی داخلی و خارجی؛

  16- قبول و دریافت هدایا و کمک‌های مالی؛ 

  17- همکاری با مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی مرتبط با صنعت بیمه؛

  18- کمک و همکاری با مراجع قانونی ذیربط، برای مبارزه با هرگونه فساد و تقلب در بازار بیمه و ایجاد ساز و کارهای مناسب. 
  مطالب مرتبط

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

  دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

  دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکا است که توسط شورای عمومی برای دو سال انتخاب می شود و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض می گردد، انجام می دهد. ...

  |

  نظرات کاربران