در حال بارگذاری ...
 • درباره سندیکای بیمه گران ایران

  تاریخ تاسیس سندیکای بیمه‌گران ایران به سال 1316 برمیگردد. طبق ماده (9)  مصوبه هیات وزراء مورخ 26 مهرماه 1316 موسسات خارجه که در ایران کار می کنند باید عضویت سندیکای بیمه گران ایران را قبول نمایند.نظامنامه تشکیل این سندیکا به تصویب وزارت تجارت خواهد رسید. با تاسیس شرکتهای بیمه ایرانی در دهه 1330، نیاز  به سندیکا بیشتر احساس شد و به همین دلیل در سال 1340 بیمه گران دور هم جمع شدند و برای فعالیت بیشتر سندیکا مذاکراتی انجام دادند. لذا با توجه به قسمت آخر ماده نهم تصویب نامه هیأت وزراء، اساسنامه سندیکا در سال 1342 تهیه و به تصویب وزارت اقتصاد وقت رسید، در ماده اول این اساسنامه آمده بود: "بمنظور حفظ و حمایت منافع حقه شرکتهای بیمه کشور و ایجاد همکاری و هماهنگی و توسعه و تعمیم بیمه در ایران سندیکای بیمه گران ایران به مدت نامحدود تشکیل میشود." با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که در جلسه 30 خرداد 1350 به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسیده، نظارت بر امور شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی محول شد که ماده 75 این قانون به موضوع فعالیت سندیکای بیمه گران ایران می پردازد.  آخرین اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران مشتمل بر (28) ماده و (13) تبصره توسط شورایعالی بیمه در سال 1398 تصویب و این اساسنامه جایگزین مصوبه 1383 شورایعالی بیمه شد. به‌موجب این اساسنامه، سندیکای بیمه‌گران ایران تشکل صنفی، حرفه ای و غیرانتفاعی است و  تمامی مؤسسات بیمه بازرگانی که در ایران فعالیت می‌ کنند، عضو سندیکا شناخته می‌شوند و صندوق تامین خسارتهای بدنی می تواند با تصویب مجمع عمومی خود، عضو سندیکا شود.

   

  سندیکای بیمه‌گران ایران با هدف ایجاد، حفظ و توسعه همکاری بین اعضا، کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضا، تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه، کوشش برای ارتقا توان نخصصی کارکنان موسسات بیمه و سعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا، رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضا در صورت درخواست اعضا و حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا وظایف زیر را برعهده دارد:

  انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می باشد.

  اظهارنظر درباره مسایل مرتبط با اهداف سندیکا که از طرف هر یک اعضای بیمه مرکزی ایران و سایر سازمانها و اشخاص به سندیکا ارجاع می شود.

  بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه 

  کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقاء سطح فرهنگ بیمه در جامعه

  بررسی اطلاعات مربوط به بازار بیمه و انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه

  پیشنهاد تغییر یا اصلاح، آئین نامه های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی ایران 
  نظرات کاربران