در حال بارگذاری ...
 • کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند.

  از جمله کمیسیون های فعال در سندیکا کمیسیون مالی است که اعضای آن به انتخاب شورای عمومی عبارتند از:

   

  هادی اویار حسین- رییس کمیسیون فنی سندیکای بیمه‌گران ایران

  محمد حیدری- عضوکمیسیون فنی سندیکای بیمه‌گران ایران

  ابوالفضل آقا دادی- عضو  کمیسیون فنی سندیکای بیمه‌گران ایران

  علیرضا یزدان دوست- عضو کمیسیون فنی سندیکای بیمه‌گران ایران

  حجت بهاری فر- عضو  کمیسیون فنی سندیکای بیمه‌گران ایران

   

  دبیر: اصغر آقاپور
  مطالب مرتبط

  خبرگزاری ایبنا:

بررسی صدور بیمه شخص ثالث اتباع خارجی به شکل کنسرسیوم در مرزها
  خبرگزاری ایبنا:

  بررسی صدور بیمه شخص ثالث اتباع خارجی به شکل کنسرسیوم در مرزها

  کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران در آخرین روز اردیبهشت ۹۹ به میزبانی شرکت بیمه آرمان برگزار و صدور بیمه شخص ثالث برای اتباع خارجی متقاضی به صورت کنسرسیوم در پایانه‌های مرزی مورد بحث قرار گرفت.

  |

  کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران

  کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند. از ...

  |

  کمیسیسون های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران

  کمیسیسون های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران

  به منظور کمک به تحقق اهداف، وظایف، برنامه های سندیکا، انجام امور کارشناسی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای بیمه ای، تعدادی از مدیران عامل و کارشناسان متخب با نظر و رای شورای عمومی در کمیسیون های تخصصی عضو می شوند. در ...

  |