در حال بارگذاری ...

تعرفه های دندانپزشکی سال 1403

دبیرکل سندیکای بیمه گران تعرفه های دندانپزشکی سال 1403 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، تعرفه های دندانپزشکی سال 1403 براساس  آیین نامه شماره 99 ، در کارگروه تخصصی درمان سندیکا با هماهنگی شرکتهای بیمه تدوین شده و در آن نرخ خدمات مختلف دندانپزشکی مشخص شده است.
گفتنی است در تبصره بند 6  آیین نامه99 مصوب شورایعالی بیمه تاکید شده است، هزینه‌های دندانپزشکی تا زمانی که تعرفه ای در این خصوص توسط شورای عالی بیمه سلامت ابلاغ نشده باشد، بر اساس تعرفه ای محاسبه و پرداخت خواهد شد که سالیانه توسط سندیکای بیمه‌گران ایران تنظیم و ابلاغ می‌شود.

 

 

تعرفه های دندانپزشکی سال 1403 را اینجا دریافت کنید.