در حال بارگذاری ...
 • قدردانی دبیرکل سندیکای بیمه گران از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در خصوص ماده 48 قانون شخص ثالث

  پور کیانی در دیدار با علیرضا احمدی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ضمن ابراز قدردانی از عملکرد این ستاد، راه نجات رشته شخص ثالث را اجرای تکالیف سایر نهاد ها و دستگاه های مرتبط در قانون مصوب سال 95 دانست که در خصوص ماده 48 قانون شخص ثالث با همت و تدبیر مدیران ستاد سوخت در حال عملیاتی شدن است.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، محسن پور کیانی در این دیدار ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث را با عنایت به قانون اعداد بزرگ یکی از ظرفیت های اثرگذار در مدیریت خسارت دانست و افزود: با عنایت به ظرفیت ایجاد شده، امیدواریم اجرای این قانون با توجه به زیر ساخت های موجود در کشور، طی سال جاری در رابطه با سایر ناوگان های کشور نیز تحقق یابد.

  همچنین علیرضا احمدی رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت در گزارشی از عزم جدی برای اجرای ماده 48 با وجود تمامی موانع خبر داد و گفت: در صورت اجرای درست قانون و تاثیر آن، افزایش ضریب نفوذ شخص ثالث نقش بسزایی دارد.

  گفتنی است تصویب ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث یک از مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی بوده است که با همت و تدبیر همه ارکان صنعت بیمه و پیگیری مدیران ستاد حمل و نقل و سوخت در حال انجام است.
  نظرات کاربران