در حال بارگذاری ...
  • انتخاب رضا جعفری بعنوان نماینده بیمه گران در شورایعالی بیمه

    رضا جعفری با رای مدیران عامل شرکت های بیمه بعنوان نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه انتخاب شد.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، درجلسه امروز 31 اردیبهشت 1403 شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، رضا جعفری مدیرعامل شرکت بیمه دانا بعنوان نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورایعالی بیمه انتخاب شد.
    گفتنی است پیش از این یونس مظلومی مدیرعامل وقت شرکت بیمه تعاون به عنوان نماینده سندیکا در شورای عالی بیمه حضور داشت.
    نظرات کاربران