در حال بارگذاری ...
  • نشست صمیمانه بزرگان صنعت بیمه با دبیرکل سندیکای بیمه گران

    در طی نشستی صمیمانه محسن پور کیانی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با جمعی از بزرگان صنعت بیمه دیدار کردند.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران،در این نشست که با حضور استاد علوی، استاد ضرابی، استاد غلامی، آقای کیایی و مهندس شریفی  برگزار شد، ضمن تبریک انتصاب آقای پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه گران،  تجربیات و رهنمودهای خود را در اختیار دبیرکل سندیکای بیمه گران قرار دادند.
    نظرات کاربران