در حال بارگذاری ...
 • انتخاب خانم شیما آرا بعنوان دبیر کارگروه توسعه بیمه های زندگی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه توسعه بیمه های زندگی با حضور حداکثری اعضاء برگزار شد.

  بر این اساس با رای اعضای کارگروه، خانم شیما آرا مدیر اکچوئری و معاون فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان به عنوان دبیر کارگروه توسعه بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

  همچنین در این جلسه آقای پیمان قربانی زیردهی مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه رازی نیز بعنوان دبیر دوم این کارگروه انتخاب شدند.

  گفتنی است در این جلسه با اشاره به روحیه تعامل و نظم و پشتکار در پیگیری امور کارگروه، از تلاش ها و زحمات آقای علی فرزین دبیر سابق و خانم سنا مصلی دبیر دوم سابق این کارگروه قدردانی بعمل آمد.
  نظرات کاربران