در حال بارگذاری ...
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان بوشهر

  بهروز دهقانی مدیر شعبه بیمه ایران استان بوشهر، بعنوان رئیس شورای هماهنگی این استان انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، انتخابات شورای هماهنگی استان بوشهر با حضور محمد محسن طباخها مدیر برنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران، جعفر نوراللهی مدیر روابط عمومی سندیکای بیمه گران، مدیران شعب شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی استان بوشهر در روز شنبه 23 اردیبهشت ماه برگزار شد، آقای بهروز دهقانی مدیر شعبه بیمه ایران این استان با انتخاب اعضاء بعنوان رئیس شورای هماهنگی انتخاب شد.

   

  گفتنی است در این انتخابات آقای محسن رضایی مدیر شعبه بیمه دانا بعنوان نایب رئیس و آقای امید کرار مدیر شعبه بیمه آسماری به عنوان دبیر شورای هماهنگی استان بوشهر انتخاب شدند.
  نظرات کاربران