در حال بارگذاری ...
  • برگزاری پنل صنعت بیمه در چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران صبح یکشنبه 30 بهمن ماه با حضور شماری از صاحب‌نظران، پژوهشگران و مجریان نظام مالی و ساختار اقتصادی کشور در دانشگاه اصفهان آغاز به کار کرد.

    در این همایش پنل صنعت بیمه با حضور آقایان مجتبی آخوندی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اصفهان، سیدعلیرضا سمائی نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اصفهان و محمدرضا بزرگ پور دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان اصفهان با ارائه موضوعاتی در خصوص خلاصه ای از تاریخچه صنعت بیمه و  گزارشی از تعداد شرکتهای بیمه فعال در صنعت بیمه کشور، گزارشی از دستاوردهای صنعت بیمه در طی سالهای اخیر و ارائه آمار عملکرد صنعت بیمه شامل حق بیمه تولیدی ، خسارتهای پرداختی ،  تعداد شبکه فروش فعال و ...در کشور و استان اصفهان و تشریح نقش صنعت بیمه در توسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی و کارکردهای این صنعت برگزار شد.
    نظرات کاربران