در حال بارگذاری ...
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان خوزستان

  عباس اسکندری مدیر شعبه بیمه دی استان خوزستان، بعنوان رئیس شورای هماهنگی این استان انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، انتخابات شورای هماهنگی استان خوزستان که با حضور محمد محسن طباخها مدیر برنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران، مدیران شعب شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی استان خوزستان در روز چهارشنبه مورخ 3 اسفند ماه برگزار شد، آقای عباس اسکندری مدیر شعبه بیمه دی این استان با انتخاب اعضاء بعنوان رئیس شورای هماهنگی انتخاب شد.

   

  گفتنی است در این انتخابات آقایان محمد آقا امیری مدیر شعبه بیمه کارآفرین بعنوان نایب رئیس و علیرضا حاجی حیدری مدیر شعبه بیمه پاسارگاد بعنوان دبیر شورای هماهنگی استان خوزستان انتخاب شدند.
  نظرات کاربران