در حال بارگذاری ...
 • برگزاری جلسه شورای معاونین فنی موسسات بیمه

  جلسه شورای معاونین فنی شرکت های بیمه در تاریخ 14 دی ماه 1401 با حضور آقای خسروجردی مدیر کل نظارت بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی ج.ا.ا، مهندس نعمتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ج.ا.ا و معاونین فنی شرکت های بیمه در سالن اجتماعات سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در این جلسه ابتدا خانم شرفی دبیر کارگروه بیمه های باربری سندیکای بیمه گران به ارائه موضوعاتی همچون تدوین شرایط عمومی باربری داخلی، اصلاح آیین نامه 79، اصلاح آیین نامه 89-86 و رویه های گمرکی، طبقه بندی رشته های بیمه ای و کسر وزن عادی پرداختند و همچنین گزارشی از فعالیت های کارگروه تخصصی بیمه های باربری ارائه نمودند.

   

  در ادامه مهندس نعمتی با عنایت به الزام قانونی طبق بند ز تبصره 16 و همچنین قانون برنامه ششم توسعه کشور مربوط به مکلف بودن شرکت های بیمه به استفاده از نسخ الکترونیکی اشاره کردند: بیمه مرکزی در این راستا با عنایت به اقدامات فنی و جلسات با وزارت بهداشت، دیتای دریافتی از این سازمان را به شرکت های بیمه ارسال و از شرکت های بیمه درخواست نموده بلافاصله تحلیل و بازخورد اسناد ارسالی را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

   

  در پایان آقای خسروجردی نیز در خصوص الزام نسخ الکترونیکی و همکاری شرکت های بیمه تاکید کردند و مواردی مربوط به مسائل نظارتی بیمه های غیر زندگی ارائه و به سوالات معاونین فنی پاسخ دادند.

   

  گفتنی است شورای معاونین فنی موسسات بیمه از کارگروه های موثر سندیکای بیمه گران ایران محسوب می شود.
  نظرات کاربران