در حال بارگذاری ...
  • انتخاب مدیرعامل بیمه ایران بعنوان رئیس کمیته انضباطی

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، متعاقب برگزاری انتخابات اعضای کمیته انضباطی سندیکا در جلسه شورای عمومی 30 آبان ماه 1401، اولین جلسه کمیته انضباطی به منظور انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته مذکور در تاریخ ۱۵ آذر ماه سال جاری با حضور کلیه ی اعضا در محل سندیکا بر گزار گردید.
    در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیته توسط دکتر کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، وفق ماده (۲) دستورالعمل کمیته انضباطی، رای گیری به منظور انتخاب رئیس و نایب رئیس صورت گرفت که در نتیجه مهندس شریفی مدیر عامل شرکت بیمه ایران بعنوان رئیس و دکتر سلطانی ثانی مدیر عامل شرکت بیمه سینا بعنوان نایب رئیس کمیته انضباطی برای مدت دو سال انتخاب شدند.

     
    نظرات کاربران