در حال بارگذاری ...
 • تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران

  کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی بعنوان هجدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز به کار کرد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، نخستین جلسه کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و جناب آقای صنایع مدیرکل بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی ج.ا.ایران برگزار شد.

   

  در این جلسه دکتر کریمی ضمن خوشامد گویی به اعضای کارگروه، اهمیت تشکیل این کارگروه و الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در کشور را عنوان و مزایای آن را در جهت سلامت فعالیت های اقتصادی و مالی در صنعت بیمه را برشمردند.

   

  همچنین مدیر کل بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی ج.ا.ایران ضمن قدردانی از اقدام سندیکای بیمه گران ایران برای تشکیل این کارگروه از اقدامات بیمه مرکزی  در جهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی در بیمه مرکزی و صنعت بیمه را بیان فرمودند و از اعضای کارگروه جدیت در اجرای قوانین مرتبط و استقرار این مدیریت را در شرکت ها مورد تاکید قرار دادند.

  در نخستین جلسه این کارگروه ضمن معرفی اعضاء در خصوص آیین نامه داخلی کارگروه و انتخاب دبیر اول و دوم در جلسه آتی بحث و تبادل نظر شد.

  گفتنی است کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران هجدهمین کارگروه تخصصی این نهاد صنفی است و در آن مدیران مبارزه با پولشویی موسسات بیمه عضویت دارند.
  نظرات کاربران