در حال بارگذاری ...
  • امضا تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی فی مابین سندیکای بیمه گران ایران و انجمن مالی ایران

    سندیکا بیمه گران ایران و انجمن مالی ایران تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و توسعه ای امضا کردند.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، تفاهم نامه ای به منظور ارتقای سطح دانش فنی و کاربردی در صنعت بیمه کشور و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های علمی، اقتصادی، اجرایی و توسعه همکاری های همه جانبه فی مابین سندیکای بیمه گران ایران و انجمن مالی ایران امضا گردید.

    این تفاهم نامه با موضوع ارائه خدمات آموزشی و علمی و اجرای پروژه های پژوهشی و کاربردی در صنعت بیمه با عنایت به توانمندی های دوطرف با اهداف برگزاری دوره ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی به صورت ملی و بین المللی ، انجام پروژه های پژوهشی و کاربردی در صنعت بیمه، برگزاری نشست های علمی و پژوهشی، همکاری در حوزه نشر، استفاده بهینه از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات آموزشی، علمی و پژوهشی، تبادل دانش و برقراری ارتباطات و تجارب علمی و سایر موضوعات مطرح شده در طول توافق منعقد گردید.
    نظرات کاربران