در حال بارگذاری ...
 • دومین جلسه آموزشی بیمه شخص ثالث ویژه قضات برگزار شد

  دومین جلسه از دوره‌های آموزش تخصصی بیمه شخص ثالث ویژه قضات، روز چهارشنبه چهارم آبان ماه در محل سندیکای بیمه گران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، در این جلسه آموزشی که با ابتکار سندیکای بیمه‌گران و حمایت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برگزار شد، جمعی از قضات دادگستری استان تهران که به موضوعات بیمه شخص ثالث حوادث رانندگی رسیدگی می نمایند حضور داشتند تا بر مبنای سند تحول قضایی قوه قضائیه، آموزش‌های تخصصی در زمینه بیمه شخص ثالث را دریافت کنند.


  "استفاده بهینه از تجربیات شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ظرفیت قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی" و "جلوگیری از تشتت آرا در مراجع قضایی در حوزه بیمه شخص ثالث" از جمله اهداف برگزاری این جلسات عنوان شده است.


  در این نشست همچنین مصطفی محمدی مدیر شعبه استان تهران صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به تشریح تکالیف و وظایف تعریف شده در قانون برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخته و در ادامه افزود: باید این نگاه در نظر گرفته شود که صندوق در همه حال اولویت خود را حمایت از قربانیان حوادث رانندگی و آزاد سازی زندانیان این گونه حوادث قرار داده و صرفاً معتقد است منابعش در اهداف ترسیمی قانون استفاده شود لکن باید نگاه صیانتی از منابع صندوق که جزء وجوه عمومی و بیت المال است ، در تصمیمات قضایی حاکم گردد.


  گفتنی است، نخستین جلسه از سلسه جلسه‌های آموزش تخصصی بیمه شخص ثالث  ویژه قضات، بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شده بود.
  نظرات کاربران