در حال بارگذاری ...
  • نشست معرفی ریسک ها و فرصت های نوظهور مرتبط با ریسک های کوتاه مدت زلزله

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه ای روز دوشنبه دوم آبان ماه سال جاری با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران و جمعی از صاحبنظران صنعت بیمه به منظور معرفی شرکت EALING LTD به مدیریت آقای فرزاد عظیما از سوی مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی با موضوع معرفی ریسک ها و فرصت های نوظهور مرتبط با ریسک های کوتاه مدت زلزله در بخش مدیریت ریسک، اکچوئری، سرمایه گذاری، اتکایی، انرژی و زندگی و بررسی دستاوردهای موسسات بیمه و مسیرهای امکانپذیر برای تبدیل ریسک های مالی زلزله به فرصت های نوظهور و تحول آفرین در سالن اجتماعات سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

    گفتنی است در این جلسه رئیس، نائب رئیس و تعدادی از اعضا شورای معاونان فنی، دبیران کارگروه های آتش سوزی، اتکایی، مدیریت ریسک، توسعه بیمه های زندگی، شبکه فروش و بیمه های مهندسی و انرژی نیز حضور داشتند.
    نظرات کاربران