در حال بارگذاری ...
  • تماس تلفنی دکتر کریمی با رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان آذربایجان غربی در پی وقوع زلزله اخیر

    در روز وقوع حادثه زمین لرزه شهرستان خوی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تماس تلفنی با رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی در مورد رسیدگی فوری به بیمه گذاران خسارت دیده ناشی از زلزله تاکید نمودند.


    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در پی وقوع زلزله در استان آذربایجان غربی، دکتر کریمی دبیرکل سندیکا طی تماس تلفنی با آقای شجاع ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان استان نسبت به ضرورت تشکیل پرونده های زیان دیدگان و تسریع در پرداخت خسارت بیمه گذاران  تاکید نمود.
    نظرات کاربران