در حال بارگذاری ...
  • برگزاری جلسه شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان همدان با حضور معاون دادستان مرکز استان

    به گزارش روابط عمومی سندیکا، جلسه شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استان همدان با حضور آقای رضاپور معاون دادستان مرکز استان  با محوریت نحوه تعامل و همکاری صنعت بیمه و دادگستری برگزار و در خصوص مسائل و موضوعات فیمابین، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
    گفتنی است در ادامه این جلسه که به میزبانی بیمه کوثر برگزار شد، آخرین وضعیت مناقصات بیمه ای استان و همچنین برگزاری دوره های آموزش عالی بیمه با همکاری مدیریت صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
    نظرات کاربران