در حال بارگذاری ...
 • اولین نشست مشترک دبیران کل و مدیران تشکل های صنفی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، اولین نشست دبیران و مدیران تعدادی از تشکل های بزرگ صنفی اقتصادی کشور برگزار گردید.

  این نشست که بر اساس دعوت دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در روز یکشنبه ششم شهریور ماه در محل سندیکا برگزار گردید، دکتر خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC، دکتر فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران، دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و چند تن از مدیران موسسات بیمه حضور داشتند در ارتباط با چگونگی ارتقا سطح همکاری ها و فعالیت های مشترک صنفی با رویکرد دفاع از حقوق قانونی و صنفی تشکل ها و تعامل هرچه بیشتر با دولت و مجلس شورای اسلامی، بررسی راهکارهای ایجاد ظرفیت های مناسب جهت تسهیل در ارتباطات و تعامل تشکل ها با یکدیگر و بوجود آوردن بسترهای مناسب بمنظور سیاست گذاری های مشترک صنفی و چگونگی گسترش رقابت پذیری و کاهش انحصارات در اقتصاد ملی و ارتقاء سطح همکاری های بخش خصوصی با دولت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
  اعضای حاضر در جلسه با عنایت به اهمیت برنامه ریزی و انجام امور کارشناسی مشترک در راستای نیل به اهداف موافقت نمودند با تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان تشکل های بزرگ نسبت به بررسی و برنامه ریزی جامع برای حصول نتیجه مقرر شد، دبیرخانه این کارگروه در سندیکای بیمه گران ایران استقرار یابد.
  همچنین در این نشست صنفی حاضرین در ارتباط با چگونگی همکاری، مشارکت و حضور در همایش ملی بیمه و توسعه که همه ساله در روز 13 آذر ماه با حضور مدیران، کارشناسان و فعالین صنعت بیمه و سایر تشکل ها برگزار می شود به بحث و تبادل نظر پرداختند.
  گفتنی است با موافقت دبیران کل تشکل های حاضر در جلسه مقرر گردید این نشست به صورت منظم و برنامه ریزی شده برگزار شده و نتایج و اقدامات تدوین شده توسط کارگروه مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
  نظرات کاربران