در حال بارگذاری ...
 • نشست مشترک دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و فعالان حوزه بیمه با کمیته امور اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، حسب درخواست های سندیکای بیمه گران ایران از رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مشترک کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مسئولین و دست‏ اندرکاران سندیکای بیمه‏ گران ایران ضمن مشارکت دکتر حیدری رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی و دکتر غریب شاه رئیس کمیته امور اجتماعی، بهداشت و سلامت و همچنین دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و جمعی از مدیران عامل شرکت های بیمه با محوریت اجتماعی‏ سازی و اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و استماع گزارشهای سندیکای بیمه‏ گران ایران پیرامون چالش های صنعت بیمه های بازرگانی در حوزه قانونگذاری کشور در محل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید.
  در ابتدای این نشست دکتر کریمی ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت صنعت بیمه بازرگانی کشور به معرفی ظرفیت های موجود در صنعت بیمه پرداخت و گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه، دستیابی به اهداف مرتبط با ضریب نفوذ بیمه در این برنامه مستلزم تغییر نگرش به صنعت بیمه و توجه بیشتر برنامه هفتم به نقش حوزه بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می باشد.
  دبیرکل سندیکای بیمه گران افزود: در دنیا همواره حاکمیت ها نگاه حمایتی به صنعت بیمه دارند لیکن در ساختار فعلی توانمندسازی بیمه در ایران شاهد آن هستیم که نه تنها به رشد و توسعه صنعت بیمه کشور کمکی نمی شود، بلکه با وضع عوارض متعدد زمینه ناپایداری آن فراهم شده و در یک نمونه آشکار، در رشته بیمه شخص ثالث که یک بیمه اجباری به شمار می رود، وضع عوارض بیش از ۲۰ درصدی با عناوین مختلف، منجر به افزایش قیمت تمام شده نرخ بیمه نامه شخص ثالث و تحمیل بار مستقیم به شرکت های بیمه و بیمه گذاران شده است که نتیجه آن تردد 12 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث و عدم بهره مندی مالکان آنها از مزایای این بیمه در کشور است.
  وی در ادامه ضمن تاکید بر ظرفیت های موجود در حوزه بیمه های زندگی و اتکایی کشور، لزوم ایجاد فرصت نقش آفرینی بیمه های بازرگانی در کنار بیمه های تأمین اجتماعی از جمله در بخش بیمه های بازنشستگی تکمیلی در جامعه رو به سالمندی ایران را راهگشای رفع چالش های موجود صندوق های بازنشستگی معرفی نمود و اظهار داشت این اقدامات می تواند فرصت ها و مزایای جدیدی را برای بیمه گران و آحاد مردم ایجاد نماید.
  در ادامه دکتر هادی مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، مهندس رضایی مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین و حسن دهگاهی مشاور عالی سندیکای بیمه گران ایران در مورد ظرفیت ها و چالش های موجود صنعت بیمه توضیحاتی را ارائه کردند و خواستار همکاری و مساعدت کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص توجه به بیمه های بازرگانی در تدوین سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و راهبردهای مربوطه شدند.
  در پایان نشست دکتر حیدری رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی و دکتر غریب شاه رئیس کمیته امور اجتماعی، بهداشت و سلامت نیز ضمن استماع پیشنهادهای دست اندرکاران و مسئولان صنعت بیمه های بازرگانی و تأکید بر لزوم تمرکز فعالیتهای فعالان حوزه بیمه کشور بر مأموریتهای بیمه ای در سیاستهای کلی نظام، راهبردها و راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات فعلی صنعت بیمه ارائه دادند؛ همچنین دکتر غریب شاه ضمن اشاره به مأموریتها و مسئولیتهای بیمه ای در 27 بند سیاستی ذیل 12مورد از انواع سیاستهای کلی نظام، به دست اندرکاران و دلسوزان صنعت بیمه توصیه کرد برای پیگیری مشکلات فعلی علاوه بر فصل الخطاب قرار دادن سیاستهای کلی نظام و احکام مرتبط با آنها، کلیه گزارشها، دستورالعملها، مصوبات و آیین نامه های شرکتها، مؤسسات و صندوق های بیمه گر را بر همین اساس به روز رسانی کرده و تطبیق دهند.
  نظرات کاربران