در حال بارگذاری ...
  • انتخاب مجدد آقای علیرضا مقرب بعنوان دبیر کارگروه تخصصی آتش سوزی

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه آتش سوزی با حضور اعضاء به صورت آنلاین برگزار شد.

     

    بر این اساس با رای اعضای کارگروه های ذیل، آقای علیرضا مقرب مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه البرز به عنوان دبیر اول کارگروه آتش سوزی انتخاب شدند.
    نظرات کاربران