در حال بارگذاری ...
 • انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان زنجان

  علی نظری مدیر شعبه بیمه دانا استان زنجان، بعنوان رئیس شورای هماهنگی این استان انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، انتخابات شورای هماهنگی استان زنجان که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور علی کرمی معاون، محمد محسن طباخها مدیر برنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران، مدیران شعب شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی استان زنجان در روز یکشنبه برگزار شد، آقای علی نظری مدیر شعبه بیمه دانا این استان با تمامی آرا بعنوان رئیس شورای هماهنگی انتخاب شد.

   

  گفتنی است در این انتخابات آقای ابوذر حبیبی مدیر شعبه بیمه معلم بعنوان نایب رئیس و خانم زهرا رحمتی مدیر شعبه بیمه ما به عنوان دبیر شورای هماهنگی استان زنجان انتخاب شدند.
  نظرات کاربران