در حال بارگذاری ...
  • سید رسول تاجدار به عضویت کمیته صیانت از شرکت های بیمه منصوب شد

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با درخواست سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، با حکم رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ایران، آقای سید رسول تاجدار به عنوان عضو کمیته صیانت از شرکت های بیمه منصوب شد.
    نظرات کاربران