در حال بارگذاری ...
  • حضور نمایندگان سندیکا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی کل کشور

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در راستای حفظ حقوق صنفی صنعت بیمه در کل کشور و حضور نمایندگان صنعت بیمه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی استانها، طی پیگیریهای مستمر بعمل آمده با مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور، امکان حضور نمایندگان سندیکا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی در کل کشور فراهم گردید و منبعد ذینفعان درصنعت و در زمان ارجاع پرونده مالیاتی به هیئت‌ها می‌توانند مطابق قانون درخواست حضور نماینده صنف را به شعب مالیاتی ارائه و از حضور نماینده بهره مند شوند.
    نظرات کاربران