در حال بارگذاری ...
  • افتتاح میز خدمت شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان مرکزی

     

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، درروز 5 شنبه مورخ 30 تیر ماه مصادف با سفر ریاست جمهوری و تیم همراه به استان مرکزی میز خدمت شورای هماهنگی شرکت های بیمه در اداره اقتصاد و دارایی افتتاح و شروع به کار کرد.

    همچنین در این مراسم آقای مرتضوی معاون محترم اجرایی ریاست محترم جمهور، آقای نظامی مدیریت محترم عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد و دارایی به همراه مدیران شرکت های بیمه استان از میز خدمت شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان مرکزی و میز های ثبت خدمات سامانه ارتباطی دولت و مردم (111) مستقر در اداره اقتصاد و دارایی بازدید کردند.
    نظرات کاربران