در حال بارگذاری ...
 • انتخاب آقای بهزاد یوسفی بعنوان دبیر کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی با حضور 22 نفر به صورت آنلاین برگزار شد.

   

  بر این اساس با رای اعضای کارگروه، آقای بهزاد یوسفی معاونت مهندسی اداره کل بیمه های اموال بیمه ایران به عنوان دبیر کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

  همچنین در این جلسه خانم ناهید شاکری مدیر بیمه های مهندسی، انرژی و خاص بیمه سرمد نیز بعنوان دبیر دوم این کارگروه انتخاب شدند.

  گفتنی است در این جلسه علی کرمی معاون سندیکا با اشاره به روحیه تعامل و نظم و پشتکار در پیگیری امور کارگروه آقای مهندس باباکردی دبیر اول و آقای ثابت دبیر دوم پیشین این کارگروه؛ تلاش ها و زحمات نامبردگان را در کارگروه بیمه های مهندسی و انرژی موثر دانست و از اقدامات نامبردگان در اجرایی شدن فعالیت های این کارگروه قدردانی نمود.
  نظرات کاربران