در حال بارگذاری ...
  • انتخاب مجدد دکتر اصلانی بعنوان دبیر اول کارگروه تخصصی حسابرسی

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه حسابرسی به صورت آنلاین برگزار شد.

    بر این اساس با رای اعضای کارگروه، دکتر مرتضی اصلانی لوحه سرا مدیر حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه کوثر به عنوان دبیر اول کارگروه تخصصی حسابرسی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

     
    نظرات کاربران