در حال بارگذاری ...
  • انتخابات رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی

    حمید شجاع مدیرکل بیمه ایران استان آذربایجان غربی، بعنوان رئیس شورای هماهنگی این استان انتخاب شد.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، انتخابات ریاست شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی با حضور علی کرمی معاون، محمد محسن طباخها مدیر برنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران و مدیران شعب شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی استان آذربایجان غربی در روز سه شنبه برگزار شد و حمید شجاع مدیرکل بیمه ایران این استان با اکثریت آرا بعنوان رئیس شورای هماهنگی انتخاب شد.
    نظرات کاربران