در حال بارگذاری ...
  • انتخاب دکتر بادین بعنوان رئیس هیئت رئیسه سندیکا بیمه گران

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در جلسه روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه هیئت رئیسه سندیکا، دکتر بادین بعنوان رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران انتخاب شدند. 
    گفتنی است هیئت رئیسه از ارکان اصلی سندیکای بیمه گران ایران پس از اصلاح اساسنامه در سال 1398 محسوب می شود.
    نظرات کاربران