در حال بارگذاری ...
 • مهمترین راهبرد صنعت بیمه در سال جدید تمرکز بیشتر بر بیمه های زندگی است

  مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، حضورموثرصنعت بیمه از طریق سندیکا در مراجع تصمیم گیری را مهمترین نقطه قوت این صنعت در سال ۱۴۰۰ برشمرد وگفت: همکاری شرکت‌ها در رعایت مقررات مربوط به رقابت درنرخ دهی با کمک سندیکای بیمه گران ایران از دیگر نقاط قوت صنعت بیمه درسالجاری بود.

  معصوم ضمیری" درگفت وگو  با چابک‌آنلاین در آستانه فرارسیدن سال نو، اظهارکرد: صنعت بیمه در سالجاری به دلیل محدودیت‌ها، کاستی‌های بسیاری داشت وبیشتراین محدودیت‌ها هم مربوط به مسائل اقتصادی کشوراست.

  وی، افزود: صنعت بیمه به دلیل محدودیت های بین المللی  هنوز نتوانسته به بازار بین المللی هم دست پیدا کند که این خود برای شرکت‌های بیمه‌ای یکسری محدودیت ایجاد می‌کند. 

  مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، خاطرنشان کرد که درصورت رخ دادن حادثه‌ای که خسارت عمده‌ای به بار بیاورد به دلیل عدم دسترسی به بازار بین الملل ، صنعت بیمه آزار می‌بیند ولی خوشبختانه در سال 1400 خسارت عمده زیادی همانند سال 99، نبوده است.

  ضمیری، درپاسخ به این سوال که نقش نهاد ناظر دررفع کاستی‌های موجود درصنعت بیمه چیست، گفت: ازاسم نهاد ناظرمشخص است که باید نظارت کند وبخش عمده مشکلات صنعت بیمه باید با  همکاری شرکت‌های بیمه‌ای از طریق سندیکا حل شود.

  وی، ادامه داد: حل مشکلات شرکت‌های بیمه‌ای از وظایف بیمه مرکزی نیست و شرکت‌ها باید درسندیکا همفکری کنند وبرای حل مشکلات خود برنامه‌های مشترک داشته باشند. 

  به گفته وی،اگررقابت ناصحیحی بین شرکت‌های بیمه ای در بازار باشد باید به صورت صنفی حل و فصل شود.

  مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، تصریح کرد: وظیفه نهاد ناظر طبق قانون، حفظ حقوق بیمه گذاران است و آنجایی مداخله می‌کند که شرکت‌های بیمه‌ای برخلاف حقوق بیمه گذاران، نرخ را به ضرربیمه گذار بدهند.

  ضمیری، معتقد است که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظرآن وظایفی را که درسال 1400 داشته به خوبی انجام داده و به طورنسبی درنقطه نظراتی که باید در بازاراعمال می کرده، موفق بوده است.

  وی، اذعان داشت که مهمترین دستاورد بیمه مرکزی، اصلاح نرخ بیمه نامه شخص ثالث بود که با همکاری سندیکا، اواخرسال 99 برای سال 1400 اتفاق افتاد و شرکت‌های بیمه‌ای درسالجاری در بیمه شخص ثالث به سمت تعادل حرکت کردند.

  مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، با بیان اینکه سندیکای بیمه گران نقش قابل قبولی در سال 1400 داشت و روز به روز هم بهتر می‌شود، گفت: سندیکا چند موضوع را در سال 1400 پیگیری کرد که دربرخی ازآنها به نتیجه رسید که برای صنعت بیمه بسیارمهم بودند.

  ضمیری، افزود: درموضوع تعلق مالیات به سپرده شرکت‌های بیمه نزد سیستم بانکی واقعا به موقع انجام وظیفه کرد و این استثناء را درقانون بودجه گذاشتند که سپرده‌های شرکت‌های بیمه نزد سیستم بانکی مالیات ندارد.

  وی، اظهارکرد:  سندیکای بیمه گران ایران با پیگیری  موفق شد که معافیت شرکت‌های بیمه‌ای ازپرداخت آن 2 درصد مالیات تکلیفی را بگیرد که  این  موارد ، کارهایی بود که انجام شد و اینکه یکسری از مسائل به نتیجه نرسید هم کاملا طبیعی است.

  مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، مهمترین راهبرد صنعت بیمه برای سال 1401 را توجه بیشتراین صنعت به بیمه‌های زندگی نام برد و گفت: شرکت‌های بیمه‌ای باید با توجه به نیازجامعه و کاهش قدرت خرید افراد به خصوص بازنشستگان، بتواند دراین مسیر کمک بسیاری به جامعه کنند که مقدمات آن فراهم شده و امیدواریم با یک همت جمعی در سال 1401 این اتفاق بیافتد.
  نظرات کاربران