در حال بارگذاری ...
 • انتخاب مجدد آقای علی اصغر عنایت و خانم شعله نوری بعنوان دبیران کارگروه های بیمه های اتومبیل و بیمه های اتکایی

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه بیمه های اتومبیل و اتکایی با حضور اعضاء ...

  تعرفه های دندانپزشکی سال 1401

  به گزارش روابط عمومی  سندیکای بیمه گران ایران، دکترکریمی دبیرکل سندیکا تعرفه های دندانپزشکی سال 1401 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد. تعرفه های دندانپزشکی سال ...

 • روسای کمیسیون های تخصصی سندیکا انتخاب شدند

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بدنبال تصمیمات متخذه در شورای عمومی سندیکا مبنی بر تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی، بر اساس دعوت دبیرکل از اعضای جدید، اولین جلسه هر کمیسیون برگزار شد که روسا و دبیران این کمیسیون ها با نظر اعضاء انتخاب شدند.
  اسامی روسای و دبیران کمیسیون ها به شرح زیر می باشد:

   

  رئیس کمیسیون فنی: جناب آقای اویار حسین (مدیر عامل بیمه پارسیان)
  دبیر جناب آقای آقاپور

   

  رئیس کمیسیون مالی: جناب آقای تاجدار
  دبیر جناب آقای کرمی

   

  رئیس کمیسیون فناوری و اطلاعات: جناب آقای مهندس بختیاری
  دبیر جناب آقای مهندس طباخها 

   

  رئیس کمیسیون حقوقی: جناب آقای دکتر افشاری (مدیر عامل بیمه توسعه)
  دبیر جناب آقای دهگاهی

   

  رئیس کمیسیون سرمایه گذاری: جناب آقای دکتر دلفراز (مدیرعامل بیمه ملت)
  دبیر جناب آقای مهندس طباخها 

   

  گفتنی است بر اساس بند 8 ماده 10 اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران تعیین کمیسیون‌های لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء آنها بر عهده شورای عمومی است و این شورا نیز با موافقت اعضا مصوب کرده که 5 کمیسیون فنی، مالی، فناوری اطلاعات، حقوقی و سرمایه گذاری در سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود.
  نظرات کاربران