در حال بارگذاری ...
 • تماس تلفنی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان آذربایجان غربی در پی وقوع زلزله خوی

  در روز وقوع حادثه زمین لرزه شهرستان خوی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تماس تلفنی با رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی در مورد رسیدگی فوری به بیمه گذاران ...

 • روسای کمیسیون های تخصصی سندیکا انتخاب شدند

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، بدنبال تصمیمات متخذه در شورای عمومی سندیکا مبنی بر تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی، بر اساس دعوت دبیرکل از اعضای جدید، اولین جلسه هر کمیسیون برگزار شد که روسا و دبیران این کمیسیون ها با نظر اعضاء انتخاب شدند.
  اسامی روسای و دبیران کمیسیون ها به شرح زیر می باشد:

   

  رئیس کمیسیون فنی: جناب آقای اویار حسین (مدیر عامل بیمه پارسیان)
  دبیر جناب آقای آقاپور

   

  رئیس کمیسیون مالی: جناب آقای تاجدار
  دبیر جناب آقای کرمی

   

  رئیس کمیسیون فناوری و اطلاعات: جناب آقای مهندس بختیاری
  دبیر جناب آقای مهندس طباخها 

   

  رئیس کمیسیون حقوقی: جناب آقای دکتر افشاری (مدیر عامل بیمه توسعه)
  دبیر جناب آقای دهگاهی

   

  رئیس کمیسیون سرمایه گذاری: جناب آقای دکتر دلفراز (مدیرعامل بیمه ملت)
  دبیر جناب آقای مهندس طباخها 

   

  گفتنی است بر اساس بند 8 ماده 10 اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران تعیین کمیسیون‌های لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء آنها بر عهده شورای عمومی است و این شورا نیز با موافقت اعضا مصوب کرده که 5 کمیسیون فنی، مالی، فناوری اطلاعات، حقوقی و سرمایه گذاری در سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود.
  نظرات کاربران