در حال بارگذاری ...
  • میر موسوی بعنوان دبیر کارگروه روابط عمومی انتخاب شد

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیرکارگروه روابط عمومی با حضور 25 نفر به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
    بر این اساس با نظر تمامی اعضاء، سید فرید میرموسوی مدیر روابط عمومی بیمه دی به عنوان دبیر کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
    گفتنی است میر موسوی در دوره قبل به عنوان دبیر دوم این کارگروه فعالیت داشته است.
    نظرات کاربران