در حال بارگذاری ...
  • بررسی الزامات و معافیت های صنعت بیمه در قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون مالی

    جلسه کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران به ریاست سید رسول تاجدار برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه کمیسیون مالی با موضوع بررسی الزامات و معافیت های صنعت بیمه در قانون مالیات برارزش افزوده سال 1400 مصوب مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

    در این جلسه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون مذکور میان شرکت های بیمه، صورت جلسه ای تهیه و مفاد آن را به شرکت های بیمه ابلاغ نمودند.
    نظرات کاربران