در حال بارگذاری ...
 • ایبِنا

  کریم خان زند عضو شورای‌عالی بیمه شد

  «حسین کریم خان زند» مدیرعامل شرکت بیمه نوین به نمایندگی از سندیکای بیمه گران ایران عضو شورای عالی بیمه شد.

  ایبِنا- حسین کریم خان زند که تنها نامزد عضویت در شورای عالی بیمه به نمایندگی از سوی صنعت بیمه بود، با اجماع اعضا و به مدت سه سال عضو شورای عالی بیمه شد. پیش از این محمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان عهده دار این سمت بود.

  رییس کل بیمه مرکزی ایران، معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت بازرگانی، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، رییس شرکت سهامی بیمه ایران، مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران، یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعضای شورای عالی بیمه هستند.

  ریاست این شورا برعهده رییس کل بیمه مرکزی است. جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رییس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد. در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه به طور نوشتاری تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رییس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.

  جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد.
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران