در حال بارگذاری ...
  • تقدیر از مدیر برنامه ریزی و نوآوری و مدیر طرح و توسعه سندیکای بیمه گران ایران

    در مراسمی دکتر کریمی از آقایان مهندس اولیاء مدیر برنامه ریزی و نوآوری و مهندس طباخ ها مدیر طرح و توسعه سندیکا تقدیر بعمل آوردند.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در این نشست دکتر کریمی ضمن تشکر از تمامی همکاران سندیکا با اشاره به زحمات آقایان اولیاء و طباخ ها در ایجاد بستر های دیجیتال و هوشمند سازی فرآیند های اجرایی سندیکا و همچنین از اقدامات بعمل آمده در خصوص توسعه فعالیت های سندیکایی بیمه از ایشان قدردانی کردند و با اهدای لوح سپاس از زحماتشان قدر دانی بعمل آمد.
    نظرات کاربران