در حال بارگذاری ...
  • تماس تلفنی دکتر کریمی با رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان هرمزگان در پی وقوع زلزله اخیر

    در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه زمین لرزه،دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تماس تلفنی با رئیس شورای هماهنگی استان هرمزگان در مورد رسیدگی فوری به بیمه گذاران خسارت دیده ناشی از زلزله تاکید نمودند.

    به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در پی وقوع زلزله در استان هرمزگان، دکتر کریمی دبیرکل سندیکا طی تماس تلفنی با آقای نادری پور ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان استان هرمزگان نسبت به ضرورت تشکیل پرونده های زیان دیدگان و تسریع در پرداخت خسارت بیمه گذاران  تاکید نمود.
    نظرات کاربران