در حال بارگذاری ...
 • تماس تلفنی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان آذربایجان غربی در پی وقوع زلزله خوی

  در روز وقوع حادثه زمین لرزه شهرستان خوی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در تماس تلفنی با رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی در مورد رسیدگی فوری به بیمه گذاران ...

 • انتخاب دکتر بهاری فر بعنوان رئیس هیئت رئیسه سندیکا

  در نخستین جلسه هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران ، دکتر حجت بهاری فر بعنوان رئیس و دکتر سیدمحمد کریمی بعنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

  بر اساس این گزارش در جلسه روز دوشنبه گذشته شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با رای مدیران عامل موسسات بیمه ای؛ ابراهیم کاردگر، حجت بهاری فر، محمدرضا کشاورز و علی جباری بعنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه این سندیکا انتخاب شدند.
  مطابق اساسنامه این نهاد صنفی هیئت رئیسه در اولین جلسه از میان اعضای خود یک رئیس و یا نایب رئیس انتخاب می نماید که بر این اساس در جلسه روز سه شنبه، دکتر حجت بهاری فربه عنوان رئیس و دکتر سید محمد کریمی بعنوان نایب رئیس انتخاب شدند.
  هیئت رئیسه از ارکان جدید سندیکای بیمه گران ایران پس از اصلاح اساسنامه در سال  1398  محسوب می شود.
  در این نشست همچنین از زحمات مسعود بادین عضو سابق هیئت رئیسه سندیکا تقدیر بعمل آمد.
  نظرات کاربران