در حال بارگذاری ...
 • برگزاری جلسه کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران

  جلسه کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران به ریاست سید رسول تاجدار برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، جلسه کمیسیون مالی سندیکا با موضوع بررسی  گزارش پژوهشکده بیمه در خصوص نحوه محاسبه ذخائر مثلثی در صورتهای مالی برگزار شد.
  در این جلسه ضمن  استماع گزارش گروه پژوهشی پژوهشکده بیمه در خصوص ارزیابی دستورالعمل برآورد ذخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث، در خصوص مباحث مطرح شده بحث و تبادل نظر شد.

   
  نظرات کاربران